Ing. Vladimír Štubňa, Martinská 7 010 08 Žilina Slovensko
Telefón: 041 5651202, 0905 861170

- Ženatý dve dospelé deti
- 65 rokov, narodený 10.3.1952 v Bratislave
- národnosť slovenská

Vzdelanie:

Zamestnanie:

 • 1976 - 1977 Ústav pro výpočetní techniku Praha, Pracovisko Žilina vývojový pracovník
 • 1977 - Plemenársky podnik v Žiline - samostatný programátor analytik
 • 1980 - Plemnársky podnik v Žiline - vedúci vývojový pracovník
 • 1985 - 1992 Plemnársky podnik v Žiline - vedúci programátor analytik.
 • 1987- 1990 externá práca na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline.
  Výpočty a vyhodnocovania dynamických záťažových meraní mostných konštrukcií na katedre mechaniky
 • 2003- Správca počítačovej siete, správca www, Lotus Administrátor, IT  konzultant Vydavateľstvo MEDIA/ST Žilina
 • 2004- Učiteľ informatiky, správca počítačových učební, garant KVT  Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina
 • 2013- Dôchodca - pracujúci (ešte môžem, ale už nemusím)

Kurzy a stáže :

70-80 – te roky rôzne kurzy na programovacie jazyky ako aj technické kurzy na vtedy používanú výpočtovú techniku a anglický jazyk.

 • 1988 Infračervené analyzátory YORK – Anglicko
 • 1993 Infračervené analyzátory Ales Francúzsko
 • 1995 Infračervené analyzátory Nimes Francúzsko
 • 1996 Genetika populácií Guelph Ontario Kanada
 • 1998 Spracovanie dát v populáciách zvierat Hannover Nemecko
 • 2000 Postgraduálne poradenské štúdium – Genetika SPÚ Nitra
 • 2001 Číslovanie hospodárskych zvierat Motta di Livenza Taliansko
 • 2005 Infovek správa počítačových učební
 • 2005 Cisco Academy 1. semester
 • 2006 Microsoft Office WORD specialist basic
 • 2007 Celoštátne platný Akreditovaný kurz Využívanie  multimédií  a informačných komunikačných systémov vo vyučovaní informatiky

   

Jazykové znalosti:

- Ruský jazyk – aktívne,
- Anglický jazyk – aktívne

Práca s PC :

Word, Excel, Microsoft Office, Internet, Microsoft Powerpoint, Microsoft Outlook. Aj alternatívne v Linuxe alebo OS2.

Profesionálne skúsenosti:

Programovanie systémov pre monitorovanie v medicíne.Prevody a tvorba integrovaných systémov spracovania informácií na rôznych generáciách počítačov až po súčasné PC. Riešenie celoštátnych projektov. Výpočty dedičnosti metóda TDM prevzatá z Kanady. Na Slovensku zavedená ako prvej krajine na svete. Ekonomické systémy (Sám som tvoril podsystém Fakturácie, Dodacie listy a Recepty pre pekárne v Žiline, Považskej Bystrici a Prievidzi). Web aplikácia pre centrálnu evidenciu na báze OpenSource. Web aplikácia pre realitné kancelárie na báze OpenSource. Tvorba www stránok s využitím databáz. Operačné systémy : DOS, OS2, WINDOWS 3.1 XP, Novell, Linux ako aj OS na starších počítačoch, vrátanie riadiacich i 8 – bitových. Na užívateľskej i systémovej úrovni v rôznej hĺbke.

Databázy : MySql, Interbase (Firebird), PostgreSql na systémovej i užívateľskej úrovni (Klient i server). Osobne som vytvoril aplikácie, ktoré chodia i dnes. Kritické miesta v systémoch, ktoré sa dnes používajú som osobne ako vedúci programoval. Oracle na strane klienta. Server orientačne. Dobrá znalosť SQL jazyka.

Programovacie jazyky: Algol, Fortran (genetika populácií), Cobol (Informačné systémy na sálových počítačoch), Basic a Pascal (Prepájanie s PC infračervenými analyzátormi), C, Perl (Riešenie systémov Hannover- zavedené JAR, Sasko, Slovinsko), Java, JavaScript, PHP. Tvorba aplikácií v systéme LAMP. (Linux, Apache, MySql, Linux)

RAD: Delphi, SourceForge. Siete: Windows, Linux, Novell Viac ako 20 ročné skúsenosti s vedením kolektívu vysokoškolsky vzdelaných ľudí a riešením zavádzania moderných IT. Viac ako 10 ročné skúsenosti so sieťami, ich údržbou a administrovaním.

 

Iné: vodičský preukaz B, nefajčiar.
Záľuby: prírodné vedy, turistika, plávanie, cestovanie, bicyklovanie, hubárčenie.
Ing. Vladimír Štubňa